từ mới tiếng Anh lớp sáu unit hai là một trong những bài học tiếng Anh THCS mới và bắt đầu chương trình học mới cho bé lúc bước từ tiếng Anh lớp 5 lên. từ vựng tiếng Anh lớp sáu đã bắt đầu mang các các từ, cụm từ khó hơn so với từ vựng tiếng Anh lớp 5. do đó, việc học từ mới tiếng Anh lớp sáu ngay từ nhiều bài đầu tốt là những điểm khởi đầu cho giai đoạn học tiếng Anh trẻ nhỏ tương lai.
Để học từ vựng tiếng Anh cho trẻ con những em cần đc tiếp cận các cách học thú vị và dễ hiểu để các em học từ vựng tiếng Anh hữu hiệu hơn. Học từ vựng tiếng Anh trẻ nhỏ sẽ ko khó nếu như các em đc tiếp cận nhiều nguồn học tiếng Anh hay và phù hợp với trình độ phát triển ngôn ngữ của các em. dưới đây Alokiddy sẽ hướng dẫn những em về những từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 2 cũng giống như cách học từ mới tiếng Anh hiệu quả.

1. Chia sẻ từ vựng tiếng Anh lớp sáu unit 02 cho trẻ học tiếng Anh

so với từ vựng tiếng Anh lớp 06 unit 2 nhiều trẻ có thể học theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là những từ mới unit hai mà các em cần học:
- bag /bæg/: túi, bao
This bag is very heavy.
- board /bɔːd/: cái bảng
There is a blackboard in my classroom.
- book /bʊk/: sách, quyển sách
My book is thick. Your book is thin.
- city /ˈsɪti/: thành phố
I live in ấn Hanoi city.
- class /klɑ:s/: lớp, lớp học
My class has 25 students.
- classroom /'klɑ:srʊm/: lớp học, phòng học
That is my classroom.
- clock /klɒk/: đồng hồ treo tường
There is a clock in my class.
- close /kləʊz/ : đóng, xếp lại
These shops close at 10 o'clock every evening.
- come in /kʌm ɪn/: đi vào
May I come in, teacher?
- desk /desk/: bàn làm việc
There is a book on that desk.
- door /dɔ:/: cửa ra vào
My classroom has one door.
- eraser /ɪˈreɪsə/: cái tẩy
I like this eraser very much.
- family /ˈfæməli/: gia đình
My family has four people.
- go out /gəʊ aʊt/: ra ngoài
May I go out, teacher?
- house /haʊs/: ngôi nhà
My house is very big.
- live /lɪv/: sống, sinh sống
My parents live in New York.
- match /mætʃ/: ghép, nối
Match the following words with their Vietnamese meanings.
- name /neɪm/: tên, tên họ
My name is Mark.
- full name /'fʊl neɪm/: tên đầy đủ (cả tên và họ)
My full name is Tom Smith.
- family name /ˈfæməli neɪm/: họ
His family name is Smith.
- first name /fɜːst neɪm/: tên (gọi)
His first name is Tom.
- given name /'gɪvn neɪm/: tên (gọi), (bằng với first name)
His given name is Tom.
- last name /lɑ:st neɪm/: họ (bằng family name)
His last name is Smith.
- notebook /ˈnəʊtbʊk/: quyển vở
My mother is buying me a notebook.
- open /ˈəʊpən/: mở
These shops open at 8 o'clock every morning.
- pen /pen/: bút mực
My pen is red.
- pencil /'pensl/: bút chì
This is my pencil.
- pencil case /'pensl keɪs/: hộp bút
There are some pens in the pencil case.
- ruler /'ru:lə/: thước kẻ
Her ruler is very long.
- say /seɪ/: nói
She wants to say something.
- school /sku:l/: trường học
This is my school.
- school bag /sku:l bæg/: cặp sách
His school bag is very heavy.
- sit down /sɪt daʊn/: ngồi xuống
Please sit down, students.
- spell /spel/: đánh vần
Spell your name please.
- stand up /stænd ʌp/: đứng dậy
All students stand up.
- street /stri:t/: đường phố
I live on Wall Street.
- student /'stju:dənt/: học sinh, sinh viên
She is a student.
- surname /'sɜːneɪm/: họ
His surname is Smith.
- teacher /'ti:tʃə/: thầy cô giáo
Ms. Sarah is my English teacher.
- waste basket /weɪst 'bɑ:skɪt/: giỏ rác, sọt rác
You should put rubbish in the waste basket.
- window /ˈwɪndəʊ/: cửa sổ
I sit next to the window.

2. Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 cho trẻ

Để học từ vựng tiếng Anh thì không chỉ đối với con trẻ mà ngay cả nhiều người lớn khi học từ mới cũng cảm thấy cự kỳ trắc trở và ngán ngẩm. do vậy, Alokiddy hướng dẫn nhiều em cách học từ mới tiếng Anh hiệu nghiệm như sau:
- Học qua h/ảnh: Cách học phối hợp h/ảnh và từ mới rất là hiệu nghiệm để nhiều em học tiếng Anh một cách hoàn hảo nhất. những h/ảnh sẽ hỗ trợ những em ghi nhớ từ vựng nhanh hơn, vừa học vừa thư giãn tốt hơn. Sau khi học xong nhiều em chỉ cần nhìn thấy h/a đó sẽ tức khắc nhớ tới từ mới, đây là cách học cự kỳ nhanh và hiệu quả.
- Học qua Film và video: Đây là 1 cách học mới so với tiếng Anh trẻ em. đối với tiếng Anh lớp 06 thì nhiều em hoàn toàn có thể thực hiện những cách học khác nhau, phối kết hợp nghe và xem để vừa học từ vựng, vừa học nghe, nói một cách hiệu quả. Cha mẹ cũng có thể xem qua nhiều cách dạy học từ vựng Tieng Anh tre em nhiều hơn dành cho bé yêu tại Alo kiddy nhé
Để học từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit hai những em có khả năng phối kết hợp những những cách học khác nhau để học và hoàn chỉnh những kỹ năng của mình. ngày nay với chương trình tiếng Anh thiếu nhi thì Alokiddy đã gửi tới những em nhiều cách học, phương thức học cũng tương tự như nhiều bài học tiếng Anh vô cùng hiệu nghiệm dành tặng nhiều em các lứa tuổi và năng lực khác nhau. các em có khả năng học ngay ở Alokiddy.com.vn nhé!

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.